Social media

Nowość na rynku: możliwości inhalacji w e-papierosach olejków CBD

 

 

Nowość na rynku: możliwości inhalacji w e-papierosach olejków CBD. To świetny pomysł na cieszenie się relaksacyjną częścią wibracji konopi, do tego absolutnie legalnie. CBD nie jest zakazany jak THC i można go spokojnie używać we wszystkich krajach. Posiada też wiele właściwości leczniczych, w tym antynowotworowych. Działa przeciw lękom i psychozom (w konopiach ograniczając ‘odlotowe’ działanie THC) i relaksacyjnie – wkrótce na rynku farmaceutycznym ma pojawić się lek antypsychotyczny oparty na CBD. O zaletach CBD pisaliśmy ostatnio na naszych łamach wiele razy. Jest to z pewnością strzał w dziesiątkę i produkt przyszłości – także w medycynie. Im więcej produktów nikotynowych do e-papierosów olej CBD zastąpi oraz im szybciej to się stanie, tym lepiej dla zdrowia palaczy na całym świecie. Wśród firm oferujących olejki CBD wyróżnia się Polska marka CBDplus.pl.

www-zostan-dystrybutorem-cbd

 

 

Read More

Jak Działa CBD

Kanabidiol (CBD), niepsychoaktywny składnik marihuany, wzbudził w ostatnich latach spore zainteresowanie wśród naukowców i lekarzy, ale w jaki sposób CBD wywiera leczniczy wpływ na poziomie molekularnym wciąż nie wyjaśniono.

Kannabidiol jest lekiem plejotropowym, który indukuje różne efekty za pośrednictwem wielu szlaków molekularnych. CBD działa poprzez różne kanały niezależne od receptorów oraz przez wiązanie się z wieloma nie-kannabinoidowymi receptorami lub kanałami jonowymi.

Poniżej niektóre ze sposobów potwierdzających lecznicze działanie CBD.

CBD i FAAH

W przeciwieństwie do psychoaktywnego THC, CBD wykazuje małe powinowactwo do wiązania receptorów kannabinoidów CB1, czy CB2. Zamiast tego CBD pośrednio stymuluje endogenną sygnalizację kannabinoidów tłumiąc hydrolazę amidu kwasu tłuszczowego (FAAH)- enzym rozkładający anandamid, pierwszy endokannabinoid odkryty w mózgu ssaków 1992.

Natomiast cząsteczki kannabinoidów znajdujące się w konopi są uważane za „egzogenne ligandy” dla rodziny receptorów kanabinoidów (CB), anandamid jest „endogennym” ligandem kanabinoidów, co oznacza, że wiąże się on z jednym lub wieloma receptorami kanabinoidowymi i naturalnie występuje wewnątrz mózgu i ciała ssaków. Anandamid faworyzuje receptor CB1, który gromadzi się w mózgu i ośrodkowym układzie nerwowym. Ponieważ FAAH jest zaangażowany w metaboliczny rozpad anandamidu, mniej FAAH oznacza, że więcej anandamidu pozostaje w organizmie przez dłuższy czas. Więcej anandamidu oznacza większą aktywację CB1.

CBD zwiększa sygnał endokannabinoidowy tłumiąc FAAH.

Poprzez inhibicję enzymu, który metabolizuje i degraduje anandamid, CBD zwiększa wrodzoną ochronną reakcję endokannabinoidową organizmu. W tym samym czasie CBD przeciwstawia się działaniu THC w receptorze CB1, wyciszając psychoaktywne efekty THC.

CBD także stymuluje uwalnianie 2-AG, innego endokannabinoidu, który aktywuje zarówno receptor CB1 jak i CB2. Receptory CB2 dominują w obwodowym układzie nerwowym i w układzie immunologicznym.

Receptor waniloidowy

Podczas gdy CBD ma małe powinowactwo wiązania jednego z dwóch receptorów kanabinoidowych, nie wykazano, aby bezpośrednio oddziaływał z innymi receptorami sprzężonymi z białkami G lub kanałami jonowymi w celu uzyskania działania terapeutycznego. CBD, na przykład, wiąże się z receptorem TRPV-1, który jest znany z pośredniczenia w odbieraniu bólu, zapalenia i temperatury ciała.

TRPV jest skrótem technicznym „receptora chwilowego potencjału kanału kationowego podrodziny V”. Istnieje kilkanaście wariantów lub podrodzin receptora TRP, które wspomagają działanie wielu ziół leczniczych.

Naukowcy nazywają również TRPV-1 „receptorem waniloidowym”, nazwanym tak po aromatycznej wanilii. Wanilia zawiera eugenol, olejek eteryczny, który ma właściwości antyseptyczne i przeciwbólowe; ale również pomaga oczyść naczynia krwionośne. Historycznie wanilia była stosowana jako ludowa metoda leczenia bólu głowy.

CBD jest „agonistą” lub środkiem pobudzającym TRPV-1. Co prawdopodobnie jest jedną z przyczyn, dlaczego bogate w CBD konopie są skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego.

Kapsaicyna – ostry związek w ostrych papryczkach chilli, aktywuje receptor TRVP-1. Anandamid – endogenny kanabinoid, jest również agonistą TRPV-1.

Receptor serotoninowy

Jose Alexandre Crippa i jego koledzy z Uniwersytetu w San Paulo w Brazylii i z King College w Londynie przeprowadzili pionierskie badania nad CBD i neuronowymi korelacjami lęku.

Przy dużych stężeniach CBD bezpośrednio uaktywnia receptor serotoninowy 5-HT1A (hydroksytryptaminę) aktywując w ten sposób działanie przeciwdepresyjne. Receptor ten jest zaangażowany w różne procesy biologiczne i neurologiczne, w tym (ale nie wyłącznie) lęk, uzależnienia, sen, apetyt, percepcja bólu, nudności i wymioty.

5-HT1A należy do rodziny receptorów 5-HT, które są aktywowane przez neuroprzekaźnik, serotoninę. Znajdujące się zarówno w ośrodkowym jak i obwodowym układzie nerwowym, receptory 5-HT wywołują różne wewnątrzkomórkowe kaskady komunikatów chemicznych, indukujące reakcje pobudzające lub hamujące w zależności od kontekstu wiadomości chemicznej.

CBD wyzwala reakcję hamującą, która spowalnia sygnalizację 5-HT 1A. Dla porównania LSD, meskalina, grzybki i kilka innych leków halucynogennych uaktywniają inny rodzaj receptora 5-HT, który wyzwala reakcję pobudzającą.

www-zostan-dystrybutorem-cbd

Receptor adenozyny

Anksjolityczne (antylękowe) właściwości CBD mogą być częściowo spowodowane aktywacją receptora adenozyny. Receptory adenozyny odgrywają znaczącą rolę w funkcji układu krążenia, regulując zużycie tlenu mięśnia sercowego oraz przepływ wieńcowy. Receptor adenozyny (A2A) ma szerokie działanie przeciwzapalne w całym organizmie.

Receptory adenozynowe odgrywają również istotną rolę w mózgu. Zmniejszają uwalnianie innych neurotransmiterów, takich jak dopamina i glutaminian.

GPR55

Podczas gdy kannabidiol aktywuje receptor waniloidowy TRPV-1, receptor A2A i receptor serotoninowy 5-HT1A, niektóre badania wykazały, że CBD działa jako antagonista, który blokuje lub dezaktywuje inny receptor sprzężony z białkiem G zwany GPR55.

GPR55 został nazwany „receptorem sierocym”, ponieważ naukowcy nadal nie są pewni, czy należy on do większej rodziny receptorów.

GPR55 jest szeroko eksprymowany w mózgu, a zwłaszcza w móżdżku. Bierze on udział w modulowaniu ciśnienia krwi i gęstości kości oraz innych procesach fizjologicznych.

GPR55 wspiera funkcję komórek osteoklastów, co ułatwia wchłanianie zwrotne kości. Nadczynność sygnalizacji receptora GPR55 jest związana z osteoporozą.

Według badań przeprowadzonych w Chińskiej Akademii Nauk w Szanghaju w 2010, GPR55 po aktywacji, promuje również proliferację komórek rakowych. Ten receptor jest aktywny w różnych rodzajach raka.

CBD jest antagonistą GPR55, co ujawniła Ruth Ross z Uniwersytetu Aberdeen na konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Kanabinoidem w Lund, w Szwecji w 2010 roku.

Blokując sygnalizację GPR55, CBD może działać w celu zmniejszenia zarówno reabsorpcji kości, jak i proliferacji komórek rakowych.

PPAR

CBD ma także działanie przeciwnowotworowe poprzez aktywację PPAR [receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów], które znajdują się na powierzchni jądra komórki. Aktywacja receptorów znanych jako PPAR- gamma ma działanie antyproliferacyjne oraz zdolność do wywoływania regresji nowotworu w ludzkich liniach komórkowych raka płuc.

Aktywacja PPAR- gamma degraduje blaszki beta amyloidu, kluczowej cząsteczki związanej z rozwojem choroby Alzheimera. Jest to jeden z powodów, dlaczego kannabidiol, agonista PPAR- gamma może być użytecznym lekarstwem dla pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera.

Receptory PPAR regulują również geny związane z homeostazą energetyczną, absorpcją lipidów, wrażliwością na insulinę i innymi procesami metabolicznymi. Dlatego też diabetycy mogą korzystać ze schematu leczenia bogatego w CBD.

Aktywacja za pośrednictwem enzymu KRB receptora PPAR- alfa może mieć działanie przeciwpsychotyczne. Polimorfizmy lub mutacje genów kodujących PPAR-alfa mogą powodować wadliwą sygnalizację PPAR- alfa, która jest związana ze schizofrenią. Aktywacja PPAR- alfa ma zarówno działanie przeciwzapalne, jak i może zmniejszyć uwalnianie dopaminy, a tym samym minimalizować objawy schizofrenii.

Read More

Olej CBD – legalny olej z marihuany

Wokół medycznej marihuany narosło wiele kontrowersji oraz niejasności. Konopie były stosowane w medycynie przez milenia, a w niełaskę popadły dopiero w ubiegłym wieku, przez intensywną propagandę polityczną w USA nazywaną “Wojną z Narkotykami”.

Rewolucję w badaniach nad właściwościami leczniczymi konopi przyniosła dopiero druga połowa XX wieku.
Czym jest CBD?

Rewolucję w badaniach nad właściwościami leczniczymi konopi przyniosła dopiero druga połowa XX wieku. W 1964r. odkryto THC, odpowiedzialnego za własności psychoaktywne marihuany. Jednak uwagę naukowców z całego świata przykuwa drugi, główny kannabinoid występu – CBD. Poddawany intensywnym badaniom na całym świecie uważany jest za niezwykłą substancję o licznych działaniach leczniczych.

www-zostan-dystrybutorem-cbd

 

Czym jest CBD?

CBD, czyli kannabidiol, jest pozbawionym działania psychoaktywnego składnikiem konopi. Obok THC występuje w marihuanie najobficiej, a w konopiach siewnych – nawet dominuje. Nie powoduje uzależnienia, a jak sugeruje czasopismo medyczne Addictive Behaviours może wspomagać leczenie niektórych nałogów.

Jest substancją o działaniu przeciwzapalnym, i uczestniczy w zwalczaniu wolnych rodników, co czyni go potencjalnym lekiem w chorobach zapalnych, jak twierdzą autorzy publikacji w Free Radical Biology and MedicineCBD uważany jest za niezwykle bezpieczną substancję – jego dawka śmiertelna jest tak wysoka, że dotąd nie została dokładnie określona.

CBD w leczeniu padaczki

Za odkryciem właściwości leczniczych CBD w padaczce kryje się niezwykła historia. Pierwsza dziewczynka, która swój powrót do normalnego życia zawdzięcza olejowi w konopi, Charlotte Figi przed leczeniem CBD doznawała ponad 300 napadów padaczkowych dziennie. Kiedy lekarze i rehabilitanci rozkładali ręce, jej rodzice postanowili przejąć inicjatywę.

Odnaleźli informacje na temat leczenia lekoopornej padaczki za pomocą marihuany medycznej, jednak skutki uboczne THC wydawały się im zbyt dużą ceną, którą przyszłoby przypłacić za skuteczność leku. Zdecydowali się zaryzykować, podając dziecku olej CBD. Jak podkreśla matka – nie była to łatwa decyzja.

Jednak po rozpoczęciu terapii jej stan szybko zaczął się poprawiać, a dziś dziewczynka przyjmuje wyłącznie kannabidiol… i jest takim dzieckiem, jak wszystkie inne. Dziś, na jej cześć, producenci przyjmowanego przez nią leku nazwali go “Charlotte’s Web”. Jej przypadek, opisany w Epilepsy stał się inspiracją do stworzenia leku Epidiolex przez GW Pharmaceuticals, a wstępne badania kliniczne wykazują jego znaczną skuteczność w lekoopornej padaczce dziecięcej.

Kannabidiol – zabójczy dla nowotworów

Badania przedkliniczne sugerują, że CBD może być nowoczesnym lekiem przeciwnowotworowym o wysokim profilu bezpieczeństwa. Jak przekonują wyniki licznych badań, których przeglądu dokonali włoscy naukowcy, ten kannabinoid hamuje tworzenie nowych naczyń odżywiających guz, i powoduje śmierć jego komórek – przy czym pozostaje nieszkodliwy dla zdrowych.

Wstępne doniesienia sugerują, że może pomagać w walce z:

 • rakiem piersi
 • rakiem trzustki
 • glejakiem mózgu
 • białaczką
 • rakiem płuc
 • rakiem jelita grubego
 • guzami wytwarzającymi hormony

Naukowcy są jednak zdania, że wyleczenie nowotworu za pomocą samej marihuany nie jest możliwe. Jednak składniki konopi mogą znacznie wzmacniać skuteczność tradycyjnego leczenia. Jedno z takich badań, dotyczące leczenia glejaka mózgu, jest obecnie w toku.

Leczenie schizofrenii i chorób neurologicznych

Klasyczne leki stosowane w schizofrenii wiążą się z licznymi skutkami ubocznymi. Nawet najnowocześniejsze z nich wywołują cukrzycę, zaburzenia ruchowe, a nawet śmiertelne zaburzenia rytmu serca. Kannabidiol wydaje się ich pozbawiony, co więcej – w niektórych przypadkach schizofrenii okazał się bardzo skuteczny.

Ponadto CBD ma działanie zmniejszające lęk oraz niepokój. Badania na myszach sugerują również jego działanie przeciwdepresyjne, o czym donosi prestiżowy British Journal of Pharmacology. CBD jest również środkiem o ochronnym działaniu na komórki nerwowe.

Dlatego zespoły naukowców z całego świata prowadzą badania nad jego potencjalną rolą w leczeniu choroby Alzheimera, choroby Parkinsona, w demecji, a nawet – chorobach prionowych, czyli uważanej za nieuleczalną chorobie Creutzfeldta Jacoba.

Choroby autoimmunologiczne i zapalne a marihuana medyczna

Rozwój licznych chorób, w tym z autoagresji, jest związanych z przewlekłym procesem zapalnym. Prowadzi do niszczenia stawów w reumatoidalnym zapaleniu stawów, ścian jelit w chorobie Leśniowskiego-Crohna oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego, a także komórek tarczycy w chorobie Hashimoto czy chorobie Gravesa-Basedowa.

Chociaż nie ma dotąd badań klinicznych, wstępne doniesienia sugerują, że CBD może ograniczać objawy chorób zapalnych jelit, jak twierdzą autorzy publikacji z Phytotherapy Research, a także postęp stwardnienia rozsianego.

Olej CBD – środek o szerokim zastosowaniu

Olej CBD jest całkowicie legalnym olejem wytwarzanym z konopi. Pozyskiwany jest ze specjalnych odmian rośliny Cannabis sativa, o wysokiej zawartości kannabidiolu. Nie posiada działań psychoaktywnych, dlatego nie jest uważany za substancję narkotyczną.

AUTOR: oczymlekarze.pl

Read More

Olej CBD

Kannabidiol (CBD) jest jednym z ponad 80 kannabinoidów, które można znaleźć w konopiach. Roślina ta od zarania dziejów była stosowana jako panaceum na przeróżne dolegliwości. CBD jest najbardziej godnym uwagi z naturalnych fito kannabinoidów. Pierwotnie wyizolowano ten związek już w latach 1930-1940, jednak dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku profesor Rafael Mechoulam i jego zespół naukowców przedstawili pełny opis Kannabidiolu.

Według wielu źródeł naukowych i medycznych CBD przynosi wiele istotnych korzyści terapeutycznych. Od 2013 roku National Institutes of Health (PubMed) przeprowadziło ponad 1100 badań na temat CBD. Ponadto kannabidiol nie powoduje żadnych efektów psychoaktywnych, a dodatkowo potrafi ograniczać psychoaktywne działanie THC!

 

www-zostan-dystrybutorem-cbd

CBD a THC: Psychoaktywny efekt

THC i CBD to naturalne kannabinoidy, które w konopiach występują w najwyższym stężeniu. Związki te budzą najwięcej zainteresowania wśród naukowców, dlatego już z pewnością możemy mówić o ich korzystnym działaniu na zdrowie człowieka. Kannabidiol i tetrahydrokannabinol działają na siebie wzajemnie, więc żeby uzyskać właściwy efekt terapeutyczny trzeba „używać” ich obu jednocześnie. Jak wspomniano wcześniej, CBD nie jest związkiem psychoaktywnym, natomiast THC jest, a zatem może wywołać euforię lub stany depresyjne. Wrażliwości pacjenta na THC jest kluczowym czynnikiem przy określaniu właściwej dawki. CBD może zmniejszyć lub zneutralizować efekt psychoaktywności THC, więc wyższy stosunek CBD do THC oznacza mniej skutków ubocznych takich jak np. odurzenie.

Istnieją dwa typy receptorów kannabinoidowych (CB1 i CB2) występują we wszystkich komórkach ludzkiego ciała, a są one najbardziej skoncentrowane w mózgu i układzie nerwowym (CB1) lub układzie odpornościowym (CB2). Kiedy pacjent zażywa CBD, receptory kannabinoidowe aktywują się i spajają się na powierzchni komórek. Badania wskazują, że gdy wprowadzamy nietoksyczne kannabinoidy do naszego organizmu, wynikiem nie jest uzależnienie, ale zdrowszy układ endokannabinoidowy.

Należy mieć na uwadze, że każdy gatunek czy szczep konopi jest mniej lub bardziej dostosowany do różnych potrzeb, więc np. marihuana uprawiana do celów rekreacyjnych zwykle zawiera więcej THC niż CBD. Dzięki zastosowaniu technik hodowli selektywnej, hodowcom konopi udało się uzyskać odmiany o wysokim poziomie CBD przy śladowej ilości THC. Odmiany te nie są często spotykane, ale ich popularność rośnie w ostatnich latach. Należy pamiętać, że wszystkie odmiany konopi posiadają w swoim składzie CBD, więc wszystkie z nich mają pewne właściwości lecznicze.

Występowanie CBD w roślinie mierzy się procentami. Odsetek wskazuje, ile % CBD jest obecne w porównaniu z innymi elementami marihuany. Odmiany, które zawierają mniej niż 0,6% mają niewielki wpływ zdrowotny, a te, które mają więcej niż 1% oddziałują bardzo silnie. Choć może wydawać się, że różnica jest niewielka, to jednak wszystko, co jest potrzebne. Jeszcze wyższe wartości procentowe CBD mogą być również osiągnięte, ale tak silne szczepy (zawierające więcej niż 6%) są rzadko spotykane.

olej cbd

               olej cbd o niskim stężeniu

Nie ma wątpliwości, że CBD przynosi szybkie zmiany w debacie społecznej na temat stosowania marihuany jako leku. W ostatnim czasie uwaga z THC przesunęła się na  CBD nie bez powodu. Wszyscy, zarówno lekarze jak i inni pracownicy służby zdrowia preferują leczenie przy minimalnych skutkach ubocznych, co wyklucza THC przez swoje działanie psychoaktywne. CBD nie stwarza tego typu problemów. W 2003 roku rząd Stanów Zjednoczonych przyznał pierwszy patent na korzystanie z CBD w celach farmakologicznych. W 2011 w Current Drug Safetyconcludes opublikowano obszerne wyniki badań, w których jednoznacznie stwierdzono, że CBD  „jest dobrze tolerowany i bezpieczny, nawet w dużych dawkach”.

CBD posiada szeroki zakres zastosowań medycznych

Dowodów na to, że CBD przynosi korzyści zdrowotne i terapeutyczne jest coraz więcej. Według artykułu opublikowanego w British Journal of Clinical Pharmacology w 2013 roku, naukowcy udowodnili, że CBD ma wiele właściwości leczniczych:

 • Przeciwwymiotne – w zwalczaniu nudności i zmniejszeniu odruchu wymiotnego;
 • Antypsychotyczne – w łagodzeniu chorób psychicznych;
 • Przeciwzapalne – w zwalczaniu wszelakich chorób zapalnych;
 • Przeciwutleniające – w do zwalczaniu chorób neurodegeneracyjnych;
 • Przeciwnowotworowe – w zwalczaniu guzów i komórek rakowych;
 • Antydepresyjne – w zwalczaniu depresji i stanów lękowych;
 • Przeciwdrgawkowe – w hamowaniu lub ograniczaniu aktywności napadów.

Fakt, że konopie o wysokiej zawartości CBD nie wywołują żadnych efektów psychoaktywnych jeszcze uatrakcyjnia tę opcję leczenia. Substancja ta skierowana jest do wszystkich pacjentów, którzy nie chcą czuć senności i dezorientacji spowodowanej często innymi lekami lub THC.

Badania naukowe i medyczne podkreślają potencjał CBD w leczeniu szerokiego zakresu chorób, np. takich jak: zapalenie stawów, cukrzyca, stwardnienie rozsiane, alkoholizm, ból przewlekły, schizofrenia, zaburzenia stresu pourazowego, infekcje oporne na antybiotyki, padaczka, endometrioza i  wiele innych neurologicznych zaburzeń. Ponadto CBD wykazuje działania neuroprotekcyjne i neurogenne, a jego właściwości w walce z rakiem są badane w kilku akademickich ośrodkach badawczych w Stanach Zjednoczonych i innych częściach świata.

Niestety duża część dostępnych dowodów uzyskana jest dzięki badaniom na zwierzętach, ponieważ przeprowadzono bardzo niewiele testów stwierdzających działanie CBD u ludzi. Większość opublikowanych medycznych materiałów składa się z badań przedklinicznych, które obejmują poszczególne cząsteczki kannabinoidów, probówki, płytki Petriego, eksperymenty z zwierząt, a w niektórych przypadkach badania na linii komórek ludzkich. Chociaż wszystkie ssaki mają receptory w komórkach, które reagują na kannabinoidy, to dane z badań na zwierzętach i innych badań przedklinicznych, nie zawsze znajdą odzwierciedlenie w przełożeniu na ludzki organizm.

Co to jest olej CBD?

Zwykle używa się określenia „olej z konopi”. Uzyskuje się go dzięki „wyciągnięciu” substancji czynnych, wraz z resztą materiału roślinnego, lub bez niej, w zależności od jakości materiału do produkcji. Istnieje kilka technik ekstrakcji, które pozwalają pozyskać aktywne składniki marihuany. Niektóre są bezpieczniejsze i bardziej skuteczne od innych. Wyciągi tworzy się też w różnej formie, co pozwala na spożywanie ich w wieloraki sposób: w postaci tabletek, maści, skrętów, czy do inhalowania się. CBD można znaleźć w kilku formach: w oleju (ciecz lub wosk), w kapsułkach lub w innych produktach, takich jak pasty itp.

Dawkowanie oleju CBD

Oleje CBD są bardzo skutecznym sposobem podawania dawki dobowej kannabidiolu. Olej ten wytwarzany jest na podobnej zasadzie jak ma to miejsce w przypadku oliwy z oliwek, jednak tutaj robi się to z czystej „pasty” CBD, którą wcześniej wydobyto z roślin.

Jego stosowanie jest wygodne i dyskretne. Butelka z olejem ma zakraplacz, pozwalający kontrolować ilość CBD, którą mamy zamiar skonsumować i nałożyć bezpośrednio pod językiem lub dodać do żywności. Pacjenci powinni pamiętać, że na początku ustalenie stałej dawki może być trudne, dlatego powinni stopniowo (od najmniejszych porcji) sprawdzać, jaka ilość CBD jest dla nich optymalna. Każda kropla zawiera od 1 mg do nawet 50mg CBD. Jako suplement diety może być stosowane dwa razy dziennie.

Oleje CBD są w 100% naturalne i nie zawierają syntetycznych substancji chemicznych. Należy je przechowywać z dala od światła i ciepła, w chłodnym i suchym miejscu, aby mogły utrzymać swoją pierwotną konsystencję i właściwości lecznicze.

 Konopie (CBD) nie są marihuaną (THC)

olej cbd

         olej cbd o wysokim stężeniu

 

Konopie i marihuana to dwa różne szczepy roślin Cannabis sativa. Zbierana marihuana ma wysoki poziom THC, głównie w kwiatach i włośnikach. Konopie przemysłowe hoduje się w taki sposób, aby uzyskać wysoki poziom CBD i praktycznie zerowy THC. Łącząc różne szczepy Cannabis sativa i dzięki rozwojowi genetyki oraz technik uprawy, możliwe jest wyprodukowanie konopi z wyjątkowo wysokim odsetkiem CBD. Rośliny te są legalne (a przynajmniej powinny być). Przez wieki konopie były uprawiane na całym świecie do celów przemysłowych i medycznych oraz do wytwarzania przedmiotów użytkowych, takich jak liny, ubrania, świece, papier i tysiące innych produktów. Konopie to nie narkotyk. W rzeczywistości to faktycznie zawierają prawie wszystkie niezbędne składniki odżywcze, których ciało ludzkie nie może produkować we własnym zakresie.

Wytyczne dotyczące dawkowania CBD

Musimy pamiętać, że korzystanie z medycznej konopi jest bardzo indywidualne i zależy od stanu zdrowia pacjenta i jego choroby. Po pierwsze należy zdecydować, w jakiej formie CBD będzie spożywane – napar z oleju, podjęzykowy spray, kapsułki, produkt jadalny, miejscowy krem itd.

Następnie trzeba dowiedzieć się, jaki stosunek składników aktywnych zadziała najlepiej na nasz organizm. Produkty z konopi mają różną zawartość CBD i THC. Odmiany o wysokiej zawartości CBD i małej THC nie zawsze są lepsze i zależy to od choroby.

Jeśli masz niewielkie lub żadne doświadczenie z medyczną marihuaną, najbardziej racjonalnym wyjściem jest rozpoczęcie kuracji od bardzo małych dawek. Lepiej jest przyjąć kilka małych dawek w ciągu dnia niż jedną dużą porcję.

Najlepiej jest stosować tą samą dawkę i stosunek CBD do THC przez kilka dni, aby obserwować efekty i móc zdecydować, czy konieczna jest regulacja. Nie należy przesadzać, bo w kannabinoidowej terapii „mniej znaczy więcej”. Związki kannabinoidów mają właściwości dwufazowe, co oznacza, że większe dawki CBD mogą nie być tak skuteczne, jak w przypadku niskich lub umiarkowanych. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że nie da się śmiertelnie przedawkować THC (zostało to potwierdzone wieloma badaniami), jednak u niektórych pacjentów jego nadmiar może spowodować powstanie stanów lękowych czy apatię.

Najważniejsze, o czym musisz pamiętać, to fakt, że dawkowanie i stosunek CBD do THC zależy od choroby! Np. 14:1 sprawdzi się w chorobach psychicznych, depresji, padaczce czy w wszelakich chorobach dziecięcych. Natomiast 1:1 najlepiej sprawdza się w leczeniu raka, przewlekłego bólu i innych, bardziej „fizycznych” chorób.

O czym trzeba pamiętać przed zakupem produktu  CBD

Kiedy zainteresowanie CBD wzrosło, a wraz z nim liczba szczepów, na rynku pojawiło się też więcej produktów, które bazują na tym związku. Problemem jest to, że większość konsumentów nie zna dokładnej ilości CBD, jaką dany lek tak naprawdę zawiera. W związku z tym bardzo ważne jest, aby przed zakupem brać pod uwagę kilka następujących kwestii:

 • Produkt powinien mieć etykietę z treścią opisu roztworu i mieć wyraźnie zaznaczone ilości każdego zawartego kannabinoidu.
 • Produkt powinien posiadać orientacyjne dawkowanie.
 • Na produkcie musi być napisane dokładne stężenie składnika aktywnego CBD.
 • Producent danego preparatu powinien przedstawić certyfikaty analizy, na których można sprawdzić zawartość substancji aktywnych i innych(zapytaj sprzedawcę o certyfikaty).

Pamiętaj, że CBD pochodzące z konopi uprawianych do celów terapeutycznych ma inne właściwości, niż te z odmian typowo rekreacyjnych. Zjawisko to znane jest jako „efekt synergii” (efekt spowodowany tym, że wszystkie związki w konopiach wpływają na siebie).

Oczywiste jest, że musimy się jeszcze wiele nauczyć i odkryć. Do znalezienia „idealnego” leku opartego na CBD potrzebna jest kontynuacja podjętych badań, aby określić wszystkie korzyści płynące ze stosowania CBD. Należy jak najwięcej testować i sprawdzać, jaka dawka i jaki stosunek kannabinoidów przynosi najlepsze efekty przy różnych chorobach. Jest jeszcze wiele do zrobienia, jednak nikt nie może zaprzeczyć, że CBD ma właściwości lecznicze, a pacjenci, którzy go zażywają, czują się lepiej.

Read More

5 Rzeczy, Które Musisz Wiedzieć O CBD

CBD lub kannabidiol, znacząco wpływa i zmienia debatę o stosowaniu marihuany jako leku. Większość ludzi słyszała o składniku marihuany – związku chemicznym THC, który daje uczucie „odlotu”. Jednak ostatnio uwaga naukowców przesunęła się na inny związek w konopi o nazwie CBD – i to nie bez powodu

www-zostan-dystrybutorem-cbd

CBD nie posiada aż takiej gamy skutków ubocznych jak ma to miejsce w przypadku THC. Dodatkowo, z każdym kolejnym badaniem, udowadnia się kolejne pozytywne działania CBD na zdrowie człowieka. Oto pięć faktów, które powinieneś wiedzieć o tym wyjątkowym związku:

 1. CBD jest kluczowym składnikiem marihuany

CBD jest jednym z ponad 60 związków zawartych konopi, które należą do grupy cząsteczek zwanych kannabinoidami. Spośród tych związków THC i CBD są zwykle obecne w najwyższym stężeniu, a zatem są najczęściej rozpoznawane i badane.

Poziomy THC i CBD są inne między różnymi roślinami. Marihuana uprawiana dla celów rekreacyjnych często zawiera więcej THC niż CBD. Jednakże przy użyciu technik hodowli selektywnej, hodowcom konopi udało się stworzyć odmiany o wysokim poziomie CBD przy jednoczesnym niskim lub zerowym udziale THC. Szczepy te są dość rzadkie, ale stają się coraz bardziej popularne w ostatnich latach.

 1. CBD nie jest psychoaktywny

W przeciwieństwie do THC, CBD nie powoduje „odlotu”. Sprawia to, że CBD jest mniej interesujące dla „zwykłych użytkowników” konopi. Jednak związek ten ma znaczną przewagę przy stosowaniu go jako lek, ponieważ wszystkim zależy na tym, żeby lekarstwo miało jak najmniej efektów ubocznych.

CBD nie jest psychoaktywny, ponieważ nie działa się na tych samych „ścieżkach” jak THC. Ścieżki te, zwane receptorami CB1, są skoncentrowane w mózgu i ponoszą odpowiedzialność za zmiany w świadomości pod wpływem THC.

Publikacja z 2011 w Current Drug Safety potwierdziła, że „CBD nie wpływa na czynności psychomotoryczne i funkcje psychiczne”. Autorzy artykułu dodają, że CBD jest „dobrze tolerowany i bezpieczny, nawet w dużych dawkach”.

 1. CBD ma szeroki zakres świadczeń medycznych

THC i CBD chociaż działają na różnych „ścieżkach” ciała, to jednak przynoszą podobne korzyści zdrowotne. Według wyników badań udostępnionych w 2013 w British Journal of Clinical Pharmacology, można stwierdzić, że CBD posiada następujące właściwości medyczne:

Właściwości medyczne CBD Efekty
Przeciwwymiotne Zmniejsza nudności i chęć wymiotów
Przeciwdrgawkowe Hamuje lub zmniejsza aktywność napadu
Antypsychotyczne Zwalcza choroby psychiczne
Przeciwzapalne Zwalcza choroby zapalne
Przeciwutleniające Zwalcza zaburzenia neurodegeneracyjne
Przeciwnowotworowe Zwalcza guzy i komórki rakowe
Antydepresyjne Zwalcza zaburzenia lękowe i depresję

Niestety większość z tych dowodów pochodzi z badań na zwierzętach, ponieważ tylko niewielki odsetek testów nad CBD został przeprowadzony na ludziach. Jednak firma farmaceutyczna z Wielkiej Brytanii – GW Pharmaceuticals zaczęła finansować badania nad farmakologicznym wykorzystaniem CBD w celu leczenia niektórych chorób, w tym padaczki. Również zespół naukowców z California Pacific Medical Center, kierowany przez dr Sean McAllister, potwierdził chęć rozpoczęcia badań nad CBD w terapii raka piersi.

 1. CBD zmniejsza negatywny wpływ THC

CBD wydaje się oferować naturalną ochronę przed „byciem na haju”. Liczne badania wskazują, że związek ten zmniejsza upojenie THC, więc tym samym ogranicza upośledzenie pamięci i paranoję, spotykane po zażyciu marihuany.

CBD przeciwdziała również efektowi senności po THC, dlatego też niektóre szczepy konopi po zastosowaniu wydają się znacząco zwiększać czujność. Stwierdzono, że THC i CBD nie niosą ze sobą zagrożenia śmiertelnego przedawkowania. Jednak aby zmniejszyć potencjalne skutki uboczne, pacjenci, którzy stosują leki regularnie, nie przyjmują wysokich dawek CBD.

 1. CBD jest nadal nielegalne w niektórych krajach

Chociaż CBD wykazuje wiele pozytywnych cech, to nadal pozostaje nielegalne w wielu częściach świata.

Rośnie jednak zainteresowanie tym związkiem i nie tak dawno administracja ds. żywności i narkotyków w Stanach Zjednoczonych zatwierdziła wniosek, który pozwala rozpocząć leczenie dzieci w ciężkim stadium epilepsji przy pomocy CBD.

AUTOR: medycznamarihuana.pl

Read More

Kannabidiol (CBD) – lekarstwo przyszłości!

KANNABIDIOL (CBD) – LEKARSTWO PRZYSZŁOŚCI

Marihuana zawiera co najmniej 60 substancji chemicznych zwanych kannabinoidami, które aktywują receptory kannabinoidowe naturalnie występujące w organizmie (endokannabinoidy).

Tetrahydrokannabinol (THC) jest głównym składnikiem odpowiedzialnym za efekty psychoaktywne, z których kojarzona jest marihuana. Podczas gdy THC jest znane z wartości leczniczych, to od niedawna prowadzone są badania nad innym kannabinoidem, który podobno ma więcej korzyści leczniczych niż pojedyncze leki farmakologiczne dostępne na rynku.

www-zostan-dystrybutorem-cbd

Co to jest Kannabidiol (CBD)?

Ten kannabinoid jest znany jako Kannabidiol (CBD) i jest drugim najbardziej obfitym kannabinoidem występującym w roślinach konopi. Badania przeprowadzone przez GW Pharmaceuticals sugerują, że CBD może być stosowane w leczeniu objawów reumatoidalnego zapalenia stawów oraz innych chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, nudności, padaczki, zaburzeń jelitowych i wielu innych trudnych do zwalczania efektów ubocznych. Według artykułów opublikowanych na stronie ProjectCBD.org, CBD wykazuje efekty neuroprotekcyjne, a jego potencjał przeciwnowotworowy jest obecnie badany.

Choć początkowo twierdzono, że THC jest produktem rozpadu CBD, to obecnie wiadomo, że zarówno THC i CBD są metabolitami ich form kwasowych THCa i CBDa. Te kwasowe prekursory pod wpływem ciepła lub ekstrakcji ulegają dekarboksylacji do THC i CBD. Związek ma właściwości lecznicze nie powodując uczucia „haju”, który dla wielu pacjentów nie jest pożądany. To sprawia, że CBD jest atrakcyjne dla pacjentów szukających alternatywy dla obecnych leków, które często wywołują skutki podobne do opiatów.

cannabidiol-cbd-wzor

cannabidiol-cbd-wzor

Wiadomo też, że kannabidiol przeciwdziała niektórym efektom wywołanym przez THC, takich jak „gastrofaza”. Tetrahydrokannabinol zwiększa nasz apetyt, a CBD tłumi go, co może być idealnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy muszą uważać na kontrolowanie masy ciała. Być może CBD będzie kluczowym składnikiem leków na odchudzanie, kto wie?

Jest jeden wyjątek od teorii, że CBD hamuje apetyt, ale też jest bardzo ważny. Wiele osób, które mają problemy z jedzeniem wywołane przez stres lub niepokój, mogą korzystać z CBD, aby pozbyć się uczucia mdłości w klatce piersiowej lub brzuchu, pozwalając im na normalną konsumpcję po ustąpieniu lęków.

Ostatnie badania opublikowane w The International Journal of Neurophamacology wskazują na kannabidiol (CBD) jako przyczynę neurogenezy w mózgu, szczególnie w hipokampie, czyli obszaru odpowiedzialnego za pamięć i orientację w terenie. Naukowcy uważają, że zmniejszenie uczucia niepokoju spowodowane CBD może być spowodowana neurogenezą.

Kannabidiol (CBD) może leczyć szereg chorób

Dr Sean McAllister, naukowiec z Pacific Medical Center w San Francisco, dokonał zdumiewającego odkrycia na temat CBD. McAllister bada związki kannabinoidowe od 10 lat w poszukiwaniu nowych terapii dla różnych nowotworów. Odkrył, że kannabidiol jest silnym inhibitorem proliferacji komórek (spowalnia rozrastanie się komórek rakowych) rakowych, przerzutów i wzrostu guza. Wyniki eksperymentów na nowotworze piersi wskazują, że im więcej CBD było aplikowane, tym liczba komórek nowotworowych malała. Zasadniczo CBD może być skutecznym środkiem wyłączającym geny powodujące raka, zapewniając pacjentom nietoksyczną terapię, która leczy agresywne formy nowotworów.

„CBD może być stosowane do leczenia objawów reumatologicznego zapalenia stawów oraz innych chorób autoimmunologicznych, cukrzycy, nudności, zaburzeń jelitowych i wielu innych trudnych do opanowania efektów ubocznych.”

Raphael Mechoulam z Hebrew University w Jerusalem, bada kannabinoidy od prawie 50 lat. Mechoulam wygłosił referat o kannabidiolu po 45 latach zaangażowania w tej dziedzinie, w której przeprowadził dziesiątki badań. Opisał eksperyment, który odbywał się w Brazylii, w którym pacjentom cierpiącym na padaczkę, do leków przeciwdrgawkowych podawano codziennie 200mg CBD. Po kilku miesiącach tylko 1 na 7 pacjentów nie stwierdził żadnej poprawy, trzem z nim napady ustały całkowicie, jeden doświadczał tylko jednego lub dwóch napadów w ciągu miesiąca, a dwóch ostatnich doświadczyło zmniejszonego nasilenia i występowania drgawek.

Kannabidiol (CBD) działa przeciwzapalnie i zapobiega cukrzycy

Marc Feldman z Imperial College w Londynie, testował CBD na myszach, które miały reumatoidalne zapalenie stawów. Odkrył, że CBD z zmniejsza zapalenie stawów o 50% przy dawce  5 mg / kg wagi ciała. Kardiolodzy w Hebrew University pracujący na myszach stwierdzili, że dawka CBD natychmiast po ataku serca może zmniejszyć wielkość zawału o około 66%.

„CBD nie tylko zapobiega powstawaniu, ale także blokuje rozwój cukrzycy” – Raphael Mechoulam

Inne godne uwagi badanie przeprowadzone przez Raphaela Mechoulam zostało wykonane na myszach z cukrzycą typu 1. Cukrzyca rozwijała się w 14 tygodniu, a myszom podawano CBD przez pierwsze 6-7 tygodni życia, a następnie ponownie 6-7 tygodni później i odkryto, że tylko u 30% z nich rozwinęła się cukrzyca (w porównaniu do 90-100%, którym podano placebo.

Następnie eksperyment powtórzono, a CBD nie było podawane aż do 14 tygodnia, kiedy już zachorowały na cukrzycę. Następnie myszy zostały zbadane w 24 tygodniu życia i znowu tylko u 30% z nich cukrzyca się rozwinęła. „CBD nie tylko zapobiega powstawaniu, ale także blokuje rozwój cukrzycy”.

Odmiany bogate w CBD wracają

Niestety w ciągu ostatnich 20-30 lat, większość dostępnych na rynku szczepów indica zostały uprawiane aby uzyskać wysoki poziom THC. Doprowadziło to do tego, że większość odmian zawiera bardzo małe stężenie CBD.

Zazwyczaj stężenie CBD oscyluje w okolicach 1% i trudno znaleźć odmiany o równie niskim stężeniu THC, aby uniknąć „haju”, którego pacjenci mogą doświadczyć. Nie znaczy to jednak, że odmiany bogate w CBD nie istnieją!

Dzięki wielu hodowcom, którzy obecnie koncentrują się na odmianach bogatych w kannabidiol (CBD) ze względu na jego korzyści lecznicze, a nie poszukujących odmian o wysokim stężeniu THC, takie odmiany wracają.

Jedną z odmian o wysokiej zawartości jest „Charlotte’s Web”. Ten szczep zawiera mniej niż 0.3% THC i zyskał popularność jako skuteczny lek na padaczkę i szereg innych schorzeń. Skuteczność Charlotte’s Web spowodowana jest wysoką zawartością CBD i została ona uprawiana przez hodowców z Kolorado – The Stanley Brothers specjalnie dla młodej pacjentki cierpiącej na padaczkę – Charlotte Figi, która doznawała 300 ataków tygodniowo.

Nazwa „Charlotte’s Web” pochodzi właśnie od Charlotte Figi, ale również gęsta sieć włosków na kwiatach „Charlotte’s Web” doprowadziła do powstania właśnie takiej nazwy. Ta odmiana jest skuteczna i powoduje niewielkie efekty psychoaktywne, co czyni ją idealną dla pacjentów, którzy nie chcą aby ich leki miały wpływ na codzienne życie.

AUTOR:www.medycznamarihuana.com

 

Read More

WITAMY W SKLEPIE CBDPLUS.PL - ZNAJDZIESZ TU PŁYNY, BAZY I AROMATY. ZAPRASZAMY NA ZAKUPY. Zamknij